Premis del Pla Català d’Esport a l’Escola

La 5ª edició dels Premis del Pla Català d’Esport a l’Escola, en reconeixement a aquelles entitats i persones que, tant a través de la seva acció directa com també gràcies a la seva influència o suport, treballen per transformar positivament la realitat social dels infants i adolescents catalans, mitjançant l’esport i/o l’activitat física en l’entorn escolar.

Com en l’anterior edició dels Premis del Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE), hem diferenciat dues categories de participació:

Premis a la trajectòria del curs

Amb participació automàtica de tots els centres del PCEE que hagin completat correctament l’informe memòria del curs 23-24, i en el termini establert.

Premis a projectes singulars

Caldrà la presentació voluntària de projectes singulars que s’enmarquin dins dels objectius del PCEE, que englobin activitats en horari extraescolar i de caràcter continuat i regular i donin valor al teixit esportiu escolar.

Premiats

Podran presentar la seva candidatura:

  • Totes aquelles entitats i persones majors de 18 anys (per la categoria de Dinamitzadors/es majors de 14 anys)
  • Persones o entitats que actuïn en l’àmbit de l’esport escolar (PCEE)
  • Entitats i persones que presentin projectes o iniciatives que tinguin assolit un elevat impacte en la infància i adolescència catalana a través de la promoció de l’activitat física i/o l’esport.
  • Els projectes que es presentin hauran de poder desenvolupar-se o bé durant el curs escolar 2024-2025, o bé durant l’any 2025 com a màxim.

Per tal de realitzar la candidatura hauràs d’omplir el document que trobaràs al link i adjuntar-ho al formulari d’inscripció.

Termini de presentació

El període de presentació de candidatures per als premis a projectes singulars s’iniciarà a les 8:00h del dia 6 de maig i finalitzarà a les 23:59h del dia 15 de setembre de 2024.

Per a més informació consulta les Bases Generals

Per a qualsevol dubte, envia un correu electrònic a premispcee@lagrupacio.net

    Els arxius no han de sobrepasar els 5mb,
    per valorar-lo correctament, és obligatori adjuntar el document d'inscripció dels premis*

    Altres documents a adjuntar