Què és l’Agrupació?

L’Agrupació Esportiva d’Associacions d’Esport Escolar de Catalunya, en endavant l’Agrupació, és una entitat constituïda el 26 de gener de 2007 a Boí i Taüll, amb la voluntat d’agrupar, valgui la redundància, les AEE i SEE adherides al Pla Català d’Esport a l’Escola de la Generalitat de Catalunya (PCEE).

Una de les finalitats principals de l’entitat és fomentar la pràctica de l’activitat física i esportiva en l’àmbit escolar, i procurar així, que esdevingui una eina de desenvolupament personal, d’inclusió i cohesió social.

Per això mateix, la nostra adhesió i col·laboració amb el PCEE ens porta a seguir els principis, valors i objectius del Pla, convertint-se amb finalitat pròpia de l’entitat, la correcció del mateix per consolidar-lo i executar-lo a tot el territori català.

Des de l’Agrupació, es treballa amb l’objectiu d’unificar criteris sobre l’esport escolar, potenciar el reconeixement de la figura del coordinador del Pla dins de l’equip docent del centre i, alhora, incloure les activitats de les AEE en els projectes educatius dels centres.

Què fem?

Formació a dirigents de les AEE i SEE

La formació és l’eix principal dels nostres programes. L’Agrupació com a entitat referent de les AEE’s i de les SEE’s considerem imprescindible treballar amb els membres de les AEE’s (coordinadors, dirigents,…) per a la formació específica en matèria de gestió del voluntariat i de eines i recursos pel desenvolupament d’activitats específiques. Aquesta formació permet crear xarxa entre els membres de les AEE’s i SEE’s, generant sinèrgies i la consecució de nous projectes transversals vinculats a l’esport escolar.

Formacions a coordinadors del PCEE

Durant el curs escolar promourem i realitzarem formacions virtuals, espais de debat i trobades de coordinadors per generar el fet de compartir coneixement i aportar-los nous coneixements en gestió de projectes i de les AEE’s.

Fomentar el voluntariat a les AEE i SEE

Les AEE i les SEE basen el seu funcionament en les estructures de voluntariat que composen tant els seus òrgans directius, com, en la majoria de casos, una part important de les estructures executores dels diferents projectes. És per aquest motiu que des de l’Agrupació fomentem el voluntariat.

Premis Pla Català d’Esport a l’Escola

l’Agrupació d’Associacions Esportives Escolars de Catalunya organitzen i convoquen la 5a edició dels Premis del Pla Català d’Esport a l’Escola, en reconeixement a aquelles entitats i persones que, tant a través de la seva acció directa com també gràcies a la seva influència o suport, treballen per transformar positivament la realitat social dels infants i adolescents catalans, mitjançant l’esport i/o l’activitat física en l’entorn escolar.

Desenvolupament de tallers a l'escola

La formació és l’eix principal dels nostres programes. L’Agrupació com a entitat referent de les AEE’s i de les SEE’s considerem imprescindible treballar amb els membres de les AEE’s (coordinadors, dirigents,…) per a la formació específica en matèria de gestió del voluntariat i de eines i recursos pel desenvolupament d’activitats específiques. Aquesta formació permet crear xarxa entre els membres de les AEE’s i SEE’s, generant sinèrgies i la consecució de nous projectes transversals vinculats a l’esport escolar.

Contacte